Darbo užmokestis

Šilutės meno mokyklos darbuotojų 2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis.

Bibliotekininkas (0.75 et.) 924,00
Choreografijos mokytoja metodininkė (1.10 et.) 1408,00 €
Dailės mokytojas metodininkas (3,38 et.) 1403,54 €
Direktorius (1 et.) 2494,27 €
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (0.25 et.) 880,00 €
Instrumentų derintojas (0.5 et.) 871,20 €
Kiemsargis (1 et.) 827,88 €
Koncertmeisteris metodininkas (0,49 et.) 785,61 €
Kvalifikuota mokytoja (6,05 et.) 1117,50 €
Kvalifikuotas koncertmeisteris  (0,48 et.) 799,04 €
Kvalifikuotas mokytojas (2,80 et.) 1218,03 €
Muzikos mokytoja (-s) metodininkė (-as)  (6,70 et.) 1405,89 €
Muzikos mokytojas (0,28 et.) 1133,43 €
Muzikos mokytojas ekspertas (-ė) (2,55 et.) 1701,96 €
Pastatų prižiūrėtojas (1 et.) 607,00 €
Pavaduotojas ugdymui (1 et.) 2090,88 €
Raštvedys (0,5 et.) 792,00 €
Rūbininkas  (0,50 et.) 0,00 €
Ūkvedys (1 et.) 1045,97 €
Valytojas (-a) (4,25 et.) 607,00 €
Vyr. koncertmeisteris (0,60) 843,03 €
Vyr. muzikos mokytojas (3,80 et.) 1311,38 €
Vyresnysis dailės mokytojas (2,07 et.) 1312,04 €

Neatestuotas koncertmeisteris  (0,13 et.) 721,62 €


2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2015 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2014 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-07-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___