Paskatinimai ir apdovanojimai

 Šilutės muzikos mokykla, atvėrusi duris 1965 m. rugsėjį, šiais mokslo metais  savo ugdytinius jau pakvietė į 50 – ąją rugsėjo pirmąją,

 Pirmaisiais mokyklos metais buvo tik muzikos skyrius, kur mokėsi septyniasdešimt trys  mokiniai. Mokyklai vadovavo direktorius Vytautas Jovaiša, dirbo devyni mokytojai. Nuo 1993 m.  mokyklos direktorė Rūta Gatelienė, o  dabar mokyklai vadovauja, buvusi  mokyklos auklėtinė Daiva Pielikienė ir dirba 35 mokytojai.  1990 m. įkuriamas dailės, o 1991 m.  choreografijos skyrius, mokyklai suteikiamas Meno mokyklos vardas. Įkūrus fortepijono ir dailės klases Kintuose ir Švėkšnoje, o Juknaičiuose – fortepijono klasę, sudarytos sąlygos vietoje mokytis šių seniūnijų vaikams.

Mokiniai ugdomi 3 skyriuose: muzikos, šokio ir dailės. Kintuose ir Švėkšnoje mokiniai ugdomi  fortepijono ir dailės klasėse. Mokykloje penkiuose  meno kolektyvuose plėtojama kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meninės saviraiškos įgūdžiai, tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos. Vykdomas bendras mokinių ir jų pedagogų muzikavimas. Mokymo programos orientuojamos į kūrybinę ir meninę veiklą, siekiant integruoti meno dalykų ugdymo turinį, skatinti ir plėtoti mokinių saviraišką, kelti pedagogų profesinį meistriškumą

 Per penkiasdešimt metų mokykla išleido keturiasdešimt šešias laidas,  šiemet mokyklą užbaigs 47 laida. Mokykla džiaugiasi ir  didžiuojasi ugdymo  pasiekimais, vykdoma  veikla. Jaunieji atlikėjai ir meno kolektyvai garsina mokyklą tarptautiniuose, šalies ir regioniniuose konkursuose bei festivaliuose. Apžvelgiant pastarųjų  penkerių mokslo metų laikotarpio ugdymo pasiekimus galime pasidžiaugti laimėjimų gausa.

2015 –  2016 m.

Tarptautiniame konkurse  Latvijoje jaunosios pianistės Justė Vingytė ir Meda Siliūtė pelnė II ir I vietas (mokytojos Ž. Adomaitienė ir L. S. Tunaitienė).

Tarptautinio B. Dvariono jaunųjų pianistų konkurso diplomantai- Pijus Pirogovas ir Saulė Norvaišaitė (mokytoja Liudmila Kašėtienė).

Nacionalinio Balio Dvariono pianistų konkurso laureatė – Saulė Norvaišaitė, diplomantai Pijus Pirogovas ir Justė Vingytė (mokytojai L. Kašėtienė ir Ž. Adomaitienė).

Respublikinio jaunųjų pianistų  konkurso „Muzikos garsai“ laureatai – Karolina Stonytė, Meda Siliūtė (mokytoja L. S.Tunaitienė).

XXIV Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais III  vietos laureatas Kasparas Nognius (mokytojas G. Raila).

Respublikinio  solfedžio konkurso laimėtojai – Benas Taroza III vieta,  Ugnė Petniūnaitė  II vieta ( mokytojos G. Liaudanskienė, D. Pielikienė).

 IV Respublikinio tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalio-konkurso „Keturnytis“ laureato vardus pelnė du kanklių  ansambliai: Fausta Račaitė, Meda Stonytė, Greta Vismantaitė, Morta Kaktaitė ir Indrė Montvydaitė, Radvilė Šidlauskaitė, Marija Gutauskaitė, Emilija Skrodenytė ( mokytoja A. Alšauskienė).

V Respublikinio R. Žaldoko smuikininkų konkurso III vietos laureatė Eglė Ramanauskaitė (mokytoja I. Bogužienė).

III-jo Respublikinio kamerinių ansamblių festivalio- konkurso  laureatai – Karolina Stonytė ir Rokas Venckus, Justė Vingytė ir Pijus Pirogovas , Emilija Skikaitė ir Ugnė Petniūnaitė (mokytojos L. S. Tunaitienė, L. Kašėtienė, Ž. Adomaitienė),  du kanklininkių ansambliai: Fausta Račaitė, Meda Stonytė, Greta Vismantaitė, Morta Kaktaitė ir Indrė Montvydaitė, Radvilė Šidlauskaitė, Marija Gutauskaitė, Emilija Skrodenytė (mokytoja A. Alšauskienė).

Šokių  kolektyvo „Pamarietė“ šokėjos-  2016 m. tarptautinio konkurso „Allegro“ Vilniuje II vietos laureatės, respublikinio konkurso „Šoku tau“  Kaune I ir II vietos  laureatės, tarptautinio konkurso„Šokio vizija“ Klaipėdoje III veitos laureatės (Mokytoja J. Railienė)

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ XVI Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato B kategorijos nugalėtojas (vadovas G. Raila, koncertmeisteris E. Gadeikis).

V- tame lietuviškos pjesės konkurse, Klaipėdoje  I vietą laimėjo Greta Vismantaitė, III vietą Indrė Montvydaitė.  

2014 – 2015 m.

Tarptautiniame fortepijoninių duetų  konkurse  Sankt- Peterburge  Laura Birbalaitė ir Gabrielė Paužuolytė apdovanotos II laipsnio diplomu, o Milda Daunoraitė ir Kasparas Mikužis I laipsnio diplomu (mokytoja L. Kašėtienė ),   

II Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Konsonansas Disonansas“ Marijampolėje laureatai –  Karolina Stonytė,  Justė Vingytė  (mokytojos L. S. Tunaitienė, Ž. Adomaitienė).

Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Baltijos gintarėliai“ Klaipėdoje  laureatai –  Pijus Pirogovas (mokytoja L. Kašėtienė), Meda Siliūtė (mokytoja S. L Tunaitienė).

Tarptautiniame konkurse Kaune „Muzikuojame dviese“ laureatai fortepijoniniai duetai: Laura Birbalaitė ir Gabrielė Paužolytė, Ugnė Petniūnaitė ir Emilija Skikaitė, Milda Daunoraitė ir Kasparas Mikužis (mokytoja L. Kašėtienė ),

VIII –jame tarptautiniame festivalyje – konkurse „ Pavasario trimitai“ Plungėje, pučiamųjų instrumentų ansamblis „Pamarys“ laimėjo II vietą ( mokytojas G. Raila)

 Šokių kolektyvas „Pamarietė“ tarptautinio konkurso-festivalio „Šokio vizija“ Klaipėdoje –laureatas.

 XII Respublikiniame  J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurse laureatais tapo  kanklininkės Greta Vismantaitė, Marija Gutauskaitė, Emilija Skrodenytė (mokytoja A. Alšauskienė).

VI Lietuvos jaunųjų pianistų konkurse „Šypsenėlė“ laureatė-   Justė Vingytė (mokytoja Ž. Adomaitienė).

Lietuvos akordeonistų konkurso III vietos laureatas – Benas Taroza (mokytoja  L. Kabanova).

II Respublikinėje jaunųjų kanklininkių olimpiadoje „Skambiosios stygos III laipsnio diplomą pelnė Radvilė Šidlauskaitė, Meda Stonytė (mokytoja A. Alšauskienė).

V Respublikiniame K. Biliūno  tautinių muzikos instrumentų ansamblių konkurse kanklininkių ansamblis  pelnė laureato vardą (mokytoja A. Ališauskienė)

 Jaunučių choras Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse “Mes Lietuvos vaikai“ laimėjo I vietą (vadovė D. Pielikienė).

19-tojoje  tarptautinėje vaikų ir jaunimo grafikos meno bienalėje  Torunėje (Lenkija), Domantė Montvydaitė  (mokytojas A. Sirtautas) už grafikos darbą apdovanota medaliu. Lietuvos respublikos garbės konsulas Torunėje vienintelei Domantei įteikė specialų prizą.  Parodos dalyvio diplomu apdovanotas Domantas Kmitas.

20132014 m.  

Tarptautiniame konkurse Liepojoje laureatų vardus iškovojo fortepijoniniai duetai – Ugnė Petniūnaitė ir Emilija Skikaitė, Gabrielė Paužuolytė ir Laura Birbalaitė. Akordeonininkas Benas Taroza Liepojoje ir fortepijono klasės mokinys  Kasparas Mikužis Belgrade (Serbija) laimėjo II vietas (mokytojos L. Kašėtienė,  L. Kabanova).        

Fortepijono klasės mokinys Kasparas Mikužis   koncertavo dviejuose koncertuose Paryžiuje.

Fortepijoniniai duetai Gabrielė Paužuolytė ir Laura Birbalaitė, Ugnė Petniūnaitė ir Emilija Skikaitė, tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse, pelnė laureatų vardus (mokytoja L. Kašėtienė).

Kanklių trio: Indrė Montvydaitė, Marija Gutauskaitė, Radvilė Šidlauskaitė – III respublikinio tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalio – konkurso laureatės (mokytoja A. Alšauskienė).

Nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų konkurso  diplomantai: Karolina Stonytė, Ugnė Petniūnaitė, Joris Mikužis (mokytojos L. S. Tunaitienė, L. Kašėtienė).    

XXII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais laureatai – Nedas Andrijauskas, Kasparas Nognius (mokytojai E. Gadeikis, G. Raila).

Lietuvos Dainų šventėje „Čia – mano namai” dalyvavo tautinių instrumentų orkestras, jaunių choras, pučiamųjų orkestras ir šokių kolektyvai (vadovai A. Alšauskienė, R. Gatelienė, G. Raila, J. Railienė)

Respublikinės dainų šventės „Čia – mano namai” koncerte „Vario audra“ pučiamųjų instrumentų orkestras dalyvavo pirmą kartą suorganizuotame Mažosios Lietuvos pristatymo koncerte, įrašė į  CD  K. Daugėlos kūrinį – 4 dalių siuitą „Metai“, skirtą Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinėms.

Šokių dienoje buvo atlikta    mokytojos J. Railienės sukurta  Mažosios Lietuvos choreografija.

 Dailės skyriaus mokiniai ir mokytojai dalyvavo Šilutės muziejaus organizuotame renginyje „Morė“ ir laimėjo ekologiškiausios Morės titulą. Trečios klasės mokiniai sukūrė penkių ožkų kompoziciją (mokytojas Andrius Sirtautas). Su šia kompozicija jaunieji menininkai dalyvavo Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos organizuotame konkurse „Pavasario šauktuvės su Ožka“ ir buvo apdovanoti padėkos raštais bei prizais.

20122013 m.

Fortepijono klasės  mokiniai  Kasparas Mikužis ir Kornelija Tunaitytė – tarptautinių konkursų  Rygoje ir Taline laureatai (mokytojos L. Kašėtienė ir L. S. Tunaitienė).

Kasparas Mikužis (mokytoja L. Kašėtienė) koncertavo Nobelio premijos laureatų aukščiausio lygio susitikime Varšuvoje.

Tarptautiniame konkurse „Muzikuojame dviese“ fortepijoninis duetas Laura Birbalaitė ir Gabrielė Paužuolytė laimėjo II vietą, Ugnė Petniūnaitė ir Emilija Skikaitė – III vietą, o Milda Daunoraitė ir Kasparas Mikužis – I vietą (mokytoja L. Kašėtienė).

Akordeonininkų kvartetas – Emilija Lidžiūtė, Laura Šveikauskaitė, Gabrielė Norvaišaitė, Benas Taroza – IV Tarptautinio Jeronimo Kačinsko instrumentinių ansamblių konkurso laureatas ir Lietuvos akordeonistų konkurso diplomantas (mokytoja L. Kabanova).   

VII – jame  tarptautiniame pučiamųjų instrumentų konkurse – festivalyje „Pavasario trimitai“ saksofonininkų ansamblis pelnė diplomanto vardą (mokytojas B. Bučius).

Fanfarinis pučiamųjų orkestras ,,Pamarys“ XII Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate B kategorijoje iškovojo geriausio fanfarinio orkestro vardą (vadovas G. Raila).

 Šokių kolektyvas „Pamarietė respublikiniame festivalyje – konkurse  pelnė II vietą (vadovė Judrė Railienė)

Jaunosios kanklininkės  Viktorija Gečaitė ir Indrė Montvydaitė – respublikinio J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso laureatės (mokytoja A. Alšauskienė).

Akordeonininkas  Benas Taroza  –Lietuvos respublikinio akordeonininkų konkurso diplomantas.

Jaunosios dailininkės  Žanetos Petrauskaitės piešinys ( mokytoja Ž. Skirkevičienė) Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje organizuotame konkurse „Nyderlandai: mano svajonių karalystė“   įvertintas Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus padėkos raštu.  

17 dailės skyriaus mokinių Gabrielė Girčiūtė,  Beatričė Kalvaitytė, Ugnė Kromelytė, Erika Lukošiūnaitė, Austėja Macaitytė, Domantas Merkys, Rita Prusaitytė, Eimantė Židonytė, Emanas Zybartas (mokytojas Arnoldas Milukas), Greta Ciparytė, Ignas Vismantas, Virginija Mikalauskaitė, Domantė Montvydaitė, Kamilė Eskytė, Kristina Čižauskaitė, Adomas Čižauskas, Agnė Griciūnaitė (mokytoja Živilė Skirkevičienė), (mokytojai  A. Milukas ir Ž. Skirkevičienė) dalyvavo Neringos meno mokyklos organizuojamame kūrybiniame projekte-konkurse „Ritin kalne smiltate“, skirtame Neringos miesto gimtadieniui. Ignas Vismantas apdovanotas  antros vietos diplomu ir asmeninė dovana už tapybos kūrinį „Neringa“ raštu.

2011 –  2012 m.

Tarptautinio  jaunųjų atlikėjų konkurse „Sonorum“  laureatai -Kornelija Tunaitytė, Dominykas Dulkys (mokytoja L. S. Tunaitienė ir Ž. Adomaitienė).

XII Tarptautiniame  konkurse „Muzika be sienų“ laureatės – Karolina Stonytė, Kornelija Tunaitytė (mokytoja L. S. Tunaitienė).

Fortepijono klasės mokinys Kasparas Mikužis konkurse“ Jaunasis virtuozas“ Rygoje apdovanotas  I laipsnio diplomu. Tapo S.Mišelio fondo gabiems vaikams „SOS talents“ nariu, koncertavo didžiosiose Prancūzijos – Paryžiuje, Gruzijos – Batumyje ir Šveicarijos – Ruzemunde koncertų salėse. Koncertų įrašai transliuoti per televizijos mezco kanalą (mokytoja L.Kašėtienė).     

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Pamarys“ Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato B kategorijoje laimėjo  I vietą ir diplomą už geriausią privalomo kūrinio interpretaciją ( vadovas G. Raila, koncertmeisteris E. Gedeikis).

Tautinių instrumentų orkestras – IV respublikinio K. Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų  festivalio – konkurso laureatas (vadovė A. Alšauskienė). 

Nacionaliniame B. Dvariono pianistų konkurse Ugnė Petniūnaitė , Emilija Skikaitė, Kornelija Tunaitytė tapo diplomantėmis (mokytojos L. Kašėtienė ir L. S. Tunaitienė).

VI Respublikiniame J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkurse  Kasparas Mikužis ir Emilija Skikaitė (mokytoja L. Kašėtienė,), apdovanoti laureato diplomais.     

Dominykas Dulkys VII respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso laureatas, III vieta (mokytoja Ž. Adomaitienė).

XX Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurso laureatai  –  Nedas Andrijauskas, Kasparas Nognius, Justė Pleikytė (mokytojai E. Gedeikis, G. Raila, B. Bučius).

II- jo Respublikinio violončelininkų ansamblių konkurso „Mano violončelė“- diplomantai – jaunasis violončelininkas Andrius Stankus ir violončelių ansamblis (mokytojas R. Paškauskas).

Septyni  meno kolektyvai dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas Lietuva“.

______________________

Ne vienas mūsų mokyklos absolventas pasirinko muzikos, choreografijos, dailės mokytojo profesiją. Iš 35 mokykloje dirbančių mokytojų –  dvylika buvę mūsų mokyklos auklėtiniai.   

Didžiuojamės savo auklėtiniais profesionalais, tapusiais Lietuvos,  Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Švedijos orkestrų muzikantais ir pedagogais, mokančiais vaikus muzikos garsų, šokio ir spalvų meno.


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-05-10