Mokytojams

Prašymų formos____________

Prašymas;
Prašymas dėl darbo grafiko (pamokų) keitimo;
Prašymas vykti į konkursą, festivalį, seminarą;
Prašymas vykti į komandiruotę;
Prašymas neatvykti į darbą administracijai leidus;
Prašymas suteikti nepanaudotas atostogas;
Prašymas atleisti iš užimamų pareigų;
Prašymas priimti į darbą;
Prašymas priimti į darbą terminuotai sutarčiai.

Išvykų organizavimas____________

Tėvų sutikimas | PDF / Tėvų sutikimas (dvigubas) | PDF ;
Saugaus instruktavimo žurnalas;
Vykstančių mokinių sąrašas;
Išvykos programa (lentelė);
Išvykų organizavimo aprašas;
fghsugu.

Lentelės__________

Teminis planas;
Pamokų tvarkaraštis (muzika, šokis);
Mokytojo įsivertinimo lentelė;
Duomenys apie mokinius;
Asmeninio turto klasėje sąrašas.

Taisyklės______________

Mokytojo pareigybės aprašas;
Vidaus tvarkos taisyklės.


 

2019_Egzaminai


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklama