Mokytojai

Mokytojai_2016.jpg

Dailės skyrius

Regina Astasevičienė, dailės mokytoja metodininkė
Vytautas Bliūdžius, dailės vyr. mokytojas, +370 699 57297, vytas.blu@gmail.com
Neda Jencienė, dailės vyr. mokytoja, nedajenciene@gmail.com
Aurimas Liekis, dailės mokytojas metodininkas, aurimas.liekis@gmail.com
Arnoldas Milukas, dailės mokytojas metodininkas,
+370 698 84030, silutesdaile@gmail.com
Daina Nognienė, dailės mokytoja metodininkė,
+370 657 41842, nognienn@gmail.com
Andrius Sirtautas, dailės mokytojas metodininkas, andrius.sirtautas@gmail.com
Živilė Skirkevičienė, dailės mokytoja metodininkė,
+370 612 80584, zivileskirkeviciene@gmail.com

Muzikos skyrius

Adomaitienė Žydrė, fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė,
+370 646 41968, zydre15@gmail.com
Alšauskienė Angelė, kanklių mokytoja metodininkė, +370 689 48564,            angele.alsauskiene@gmail.com
Augaitytė Giedrė, fortepijono mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, giedraug@yahoo.com
Bogužienė Irena, smuiko mokytoja metodininkė, +370 612 12473, i.boguziene@gmail.com
Charina Aleksandra , fortepijono mokytoja, koncertmeisterė
Irena Filičkinienė, fortepijono mokytoja, koncertmeisterė, donfyl@yahoo.com
Kabanova Loreta, akordeono mokytoja metodininkė, +370 616 21185,  loreta.kabanova23@gmail.com
Karbauskas Jurgis, violončelės mokytojas, jurgikarb@gmail.com
Kašėtienė Liudmila, fortepijono mokytoja ekspertė, koncertmeisterė metodininkė,
+370 600 23291, liudakasetiene@gmail.com
Kazakauskienė Aušra, fortepijono mokytoja,
Kazlauskytė Albina, kontraboso vyr. mokytoja, +370 686 59011
Novačenko Oksana , akordeono  mokytoja,
Liaudanskienė Gražina, solfedžio mokytoja metodininkė
Matijošaitis Vilius, mušamųjų instrumentų mokytojas,
+370 639 43996, viliusmatijosaitis@gmail.com
Noreika Edgaras, pučiamųjų instrumentų vyr. mokytojas,
+370 670 70197, rexnys@gmail.com
Aivaras Lidžius, birbynės mokytojas
Pielikienė Daiva, solfedžio mokytoja ekspertė, jaunučių choro mokytoja,
+370 656 62331, daiva.piel@gmail.com
Podžeckienė Virginija Marytė, muzikos rašto ir kultūros pažinimo mokytoja,
virginijapod@gmail.com
Raila Gražvydas, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas, +370 698 15734, railagrazvydas@gmail.com
Rumšas Arnoldas, saksofono mokytojas
Rupšauskienė Asta, fortepijono vyr. mokytoja, astarupsauskiene@gmail.com
Stankevičius Rimantas, smuiko mokytojas
Sūdžius Marijus, fortepijono mokytojas, koncertmeisteris, +370 620 16080, marius.sudzius@gmail.com
Sukackienė Žibutė, fortepijono vyr. mokytoja, +370 615 82053, vargonai@gmail.com
Timašiova Alvita, smuiko mokytoja, +370 653 39702, alvityte@gmail.com
Tunaitienė Liudmila Sandra, fortepijono mokytoja metodininkė, +370 686 65467, tunait.liudmila@gmail.com

 

Šokio skyrius

Railienė Judrė, šokio mokytoja metodininkė, +370 612 11428, judre.rail@gmail.com


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-10-17