Savivalda

Mokyklos taryba
Vigilijus Šveikauskas, tėvų atstovas, pirmininkas;
Judrė Railienė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Goda Agintaitė, mokinių atstovė;
Marijus Budraitis, tėvų atstovas;
Vilma Kmitienė, tėvų atstovė;
Liudmila Kašėtienė, mokytojų atstovė;
Saulė Norvaišaitė, mokinių atstovė;
Živilė Skirkevičienė, mokytojų atstovė;
Greta Šiaudvytytė, mokinių atstovė.

Mokytojų taryba
Daiva Pielikienė, mokyklos direktorė (pirmininkė);
Žibutė Sukackienė, vyr. mokytoja (sekretorius);
Visi mokyklos mokytojai.

Mokinių taryba
Kasparas Nognius, pirmininkas;
Fausta Balodytė, sekretorė;
Saulė Norvaišaitė;

Goda Agintaitė;
Emilija Mockutė;
Edvilė Armonaitė;
Greta Šiaudvytytė;
Karina Matulevičiūtė;
Donata Kinčaitė.

Metodinė taryba
Živilė Šveikauskienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Judrė Railienė, mokytoja metodininkė, šokių metodinės grupės pirmininkė (sekretorė);
Angelė Alšauskienė, mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė;
Živilė Skirkevičienė, mokytoja metodininkė, dailės metodinės grupės pirmininkė;
Liudmila Kašėtienė, mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas;
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Gražina Liaudanskienė, mokytoja metodininkė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė.

___