Savivalda

Mokyklos taryba
Indrė Sliužinskaitė, tėvų atstovas, pirmininkas;
Judrė Railienė, mokytojų atstovė, sekretorė;
Matas Ragelis, mokinių atstovė;
Marijus Budraitis, tėvų atstovas;
Rasa Stonienė, tėvų atstovė;
Liudmila Kašėtienė, mokytojų atstovė;
Meda Stonytė, mokinių atstovė;
Živilė Skirkevičienė, mokytojų atstovė;
Vanesa Levičeva, mokinių atstovė.

Mokytojų taryba
Daiva Pielikienė, mokyklos direktorė (pirmininkė);
Visi mokyklos mokytojai.

Mokinių taryba
Joris Mikužis, pirmininkas;
Vanesa Levičeva, sekretorė;
Meda Stonytė;
Milda Bernotaitė;
Marta Petrošiūtė;
Raminta Kavoliūnaitė;
Matas Ragelis;
Izabelė Sudeikytė;
Beatričė Jonaitytė.

Metodinė taryba
…., direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Judrė Railienė, mokytoja metodininkė, šokio metodinės grupės pirmininkė;
Angelė Alšauskienė, mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė;
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Liudmila Kašėtienė, mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
Gražina Liaudanskienė, mokytoja metodininkė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė.
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas;
Živilė Skirkevičienė, mokytoja metodininkė, dailės metodinės grupės pirmininkė.

Inventorizacijos komisija (nuolatinė)
Aušra Kazakauskienė, mokytoja (pirmininkė);
Žydrė Adomaitienė, mokytoja metodininkė;
Neda Jencienė, vyr. mokytoja.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (nuo 2018-10-29)
Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pirmininkas);
Irena Bogužienė, mokytoja metodininkė;
Indrė Sliužinskaitė, mokyklos tarybos narė;
Vida Kubaitienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė; 
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas.

Metodinių grupių pirmininkai:
Angelė Alšauskienė, liaudiesinstrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė;
Albina Kazlauskytė, styginiųinstrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Liudmila Kašėtienė, fortepijonometodinės grupės pirmininkė;
Gražina Liaudanskienė, muzikosteorijos metodinės grupės pirmininkė.
Gražvydas Raila, pučiamųjųinstrumentų metodinės grupės pirmininkas;
Živilė Skirkevičienė, dailėsmetodinės grupės pirmininkė.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-02-07