Laisvos darbo vietos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V­1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašopatvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką ​fortepijono mokytojo – koncertmeisterio, dainavimo ir klasikinės gitaros​ mokytojų  laisvoms darbo vietoms užimti.

1. Mokyklos pavadinimas: ​Šilutės meno mokykla;
2. Pareigybės pavadinimas: ​muzikos mokytojas;
3. Darbo sutarties rūšis: ​neterminuota darbo sutartis​ (​pastoviam darbui);
4. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
   ●aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
   ●informacinių komunikacinių technologijų valdymas;
   ●atsakingumas, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, bendrauti ir        bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti švietimo naujoves.
5. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
5.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
5.4. gyvenimo aprašymą;
5.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Dokumentus pateikti adresu:Šilutės meno mokykla, Lietuvininkų g. 38, LT­99179

Šilutėarba elektroniniu paštu: ​​silutesmenomokykla@gmail.com​ iki š. m. rugpjūčio 20 d. Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.