Ieškomas mokytojas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu pretendentų atranką fortepijono mokytojo, koncertmeisterio laisvai darbo  vietai užimti.

  1. Mokyklos pavadinimas: Šilutės meno mokykla;
  2. Pareigybės pavadinimas: fortepijono mokytojas, koncertmeisteris;
  3. Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis (atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiu);
  4. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
  • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
  • informacinių komunikacinių technologijų valdymas;
  • atsakingumas, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti švietimo naujoves.
  1. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

5.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

5.4. gyvenimo aprašymą;

5.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

  1. Dokumentus pateikti adresu:

Šilutės meno mokykla, Lietuvininkų g. 38, LT-99179 Šilutė

arba elektroniniu paštu silutesmenomokykla@gmail.com iki š. m. rugpjūčio 23 d.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklama